ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÉ V RADIOKLUBU OK6DX !

 

 

Radioklub vlastní dva transceivery a několik koncových stupňů a antén.Transceivery jsou R2CW (pro hlavní pracoviště) a NESCOM BMT226 (pro druhé pracoviště) Jako hlavní TRANSCEIVER používáme R2CW jehož výstup je připojen k budiči pro koncový stupeň s 2xGI7BT jehož výkon je dále přenášen do hlavního anténního systému ,kterým jsou 2 antény typu F9FT na hlavním stožáru ve výšce cca 16m a 19m. Dále zde máme k dispozici další koncový stupeň o výkonu cca 100W s KT971A, který je připraven kdyby došlo k poruše na PA s 2xGI7BT.V případě "výbuchu" i tohoto konce máme v záloze ještě PA s RE025XA také o výkonu cca 100W.

Co se týká antenního vybavení, tak se zde nachází již výše uvedené 2xF9FT. Dále pak anténa typu DL7KM na "pomocném" stožárku cca ve výšce 8m a na témže stožáru se ještě nacházejí dvě 9el. YAGIny pro provoz FM. Další anténou je na rotátoru připevněný 7el. QUAD GW4CQT. Pro případnou poruchu na některé ze dvou dříve popsaných antén.A opět je tu v záloze něco navíc a to 2 antény DL6WU.

Co se týká počítačového vybavení tak tu jsou dvě PC. První PC je pro vedeni zavodniho deniku. Je to 486DX2/80MHz a druhé PC je využito pro připojení na WW CONVERS a DX-CLUSTER. PC je typu 386/40MHz postačující ještě k bezproblémovému provozu PACKET RADIA. Rovnež s připojením do sítě PR nejsou problémy, neboť PACKETový NÓD OK0NHN se nachází ve druhé místnosti na našem QTH a tak máme PC propojený kabelem přímo na USER OK0NHN. To je jedna z dobrých vlastností zmiňovaného nódu. Mezi ty další (neblahé) "výhody" patří silné rušení v pásmu 144MHz a s tím související elektromagnetická neslučitelnost provozu PR s provozem v pásmu 2m. Z tohoto důvodu je v době závodů nebo výhodných podmínek šíření elektromagnetických vln (ES,IONO,AURORA atd.) vypínána část OK0NHN, která způsobuje již zmiňované rušení v síle S7 - S9! Ale nic není bezchybné a všechno má své výhody a nevýhody. Nikdy nebude asi nic ideální,hi.

Tak to je asi vše co se dá napsat o našem zařízení. Někomu se to antenní a "výkonové" vybavení možná bude zdát přehnané, ale asi každý ví, jak snadno může dojít k poruše na zařízení a závod je "v háji" proto jsme na jakoukoli poruchu čI závadu připraveni, neboť pan MURPHY NIKDY NESPÍ,HI !


© OK1WCF 2002,


Děkuji Honzovi OK1FUL za poskytnutý prostor na www.nagano.cz